خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

منگل: ناامنى جارى در بغلان به سبب نقض تفاهمنامۀ دندغورى مى باشد

منگل: ناامنى جارى در بغلان به سبب نقض تفاهمنامۀ دندغورى مى باشد

Feb 16, 2016 - 20:21

کابل (پژواک،٢٧ دلو ٩٤): وزير سرحدات و قبايل عامل بى امنيتى را نقض تفاهمنامۀ دندغورى عنوان مى نمايد و از جانب ديگر مى گويد که موضوع توزيع کارت هاى هويت پاکستانى به افغان هاى مقيم در مناطق سرحدى را با شوراى امنيت در ميان گذاشته است.

آژانس خبرى پژواک با گلاب منگل وزير سرحدات و امور قبايل در مورد اين موضوع و برخى موضوعات ديگر مصاحبۀ اختصاصى نموده است.

تفاهمنامۀ دندغورى

در منطقۀ دندغورى مربوط مرکز و ولسوالى دهنۀ غورى ميان نيروهاى دولتى و طالبان مسلح درگيرى هاى شديد رخ داد که رياست جمهورى به تاريخ ١٢ حمل سال  جارى، هيئت پنج نفرى را به ولايت بغلان گسيل داشت.

در ترکيب هيئت نمايندگان از وزارت دفاع ملي و وزارت امورداخله، رياست عمومى امنيت ملى، لوى څارنوالى و ارگانهاى محل شامل بودند و رهبرى آن به دوش گلاب منگل بود، پس از چند روز با سران قومى تفاهمنامۀ به امضا رسيد.

به اساس اين تفاهمنامه، سران قومى به مخالفين مسلح اجازه نمى دهند تا بر پوسته هاى نيروهاى دولتى بر فراز قرغان تپه حمله نمايند، نيروهاى دولتى بدون اجازه سران قومى کسى را دستگير نه مى توانند، از منطقۀ بلاک هاى چشمۀ شير مربوط مرکز پلخمرى و در مسير دشت لرخاوى از کوتل اژدها تا دهنۀ غورى ماين گذارى و عمليات نظامى صورت نه مى گيرد.

اما اعضاى شوراى ولايتى و نهادهاى مدنى گفتند که بر بنياد اين کار به مخالفين مسلح دولت امتياز قايل شده است.

اين تفاهمنامه بعد از چند روز نقض گرديد.

اما گلاب منگل در مورد مى گويد: "من باز هم حامى تفاهمنامه هستم، اين تفاهمنامه با سران قومى صورت گرفته، نه با طالبان، اما آنانيکه منافع اقتصادى و مالى شان در خطر اند، اين موضوع را طورى مطرح کردند که گويا به طالبان مصوونيت داده شده است."

نامبرده بدون اينکه از کس نام ببرد، گفت که  تفاهمنامۀ متذکره را کسانى نقض کردند که با تطبيق آن منافع اقتصادى شان با خطر مواجه مى شدند.

وزير سرحدات و امور قبايل مى گويد که در اين تفاهمنامه به طالبان مصوونيت داده نه شده است.

نامبرده در مورد، از مادۀ نهم تفاهمنامه يادآورى نمود.

در ماده درج است: "در صورتيکه نيروهاى امنيتى و کشفى در مورد کدام شخص مظنون شواهد و اسناد داشته باشد، در پرتو قوانين نافذۀ کشور با آن برخود مى نمايد."

به گفتۀ منگل، اگر رييس جمهور امر صادر نمايد، نامبرده حاضر است تا براى تامين ثبات در مناطق ناامن ديگر نيز همچو تفاهمنامه ها را عقد نمايند.

نامبرده مى گويد که با امضا شدن تفاهمنامۀ دندغورى سه روز امنيت تامين بود، مردم خوش بودند و اگر ادامه پيدا مى کرد، اکنون پايه هاى برق در بغلان تخريب نه مى شد و امنيت بغلان نيز بهبود مى يافت.

در مناطق دندغورى و دندشهاب الدين ولايت بغلان، از چند روز گذشته عمليات ادامه دارد و به اساس برخى گزارش ها در اين درگيرى ها به افراد زياد تلفات وارد شده است.

همچنان افراد ناشناس در اوايل برج دلو در دندشهاب الدين دو پايۀ برق را تخريب نمودند که منتج به قطع جريان برق به کابل گرديد.

صلح و متنفذين قومى

برخى افراد، بر نقش سران قومى در روند صلح اصرار ورزيده و مى گويند که تاکنون به اين کار توجه کامل مبذول نه شده است.

گلاب منگل نيز بر نقش سران قومى در پروسۀ صلح تاکيد مى نمايد؛ اما مى گويد که در اين روند با آنعده سران قومى صادق سهم داده شود که هميشه در مناطق شان زندگى مى نمايند، با مخالفين مسلح و دولت در تماس بوده  و از محروميت هاى مردم خود آگاه باشند.

اما نامبرده مى گويد، آنعده افراد براى روند صلح مفيد ثابت شده نه مى توانند که در مناطق خود زندگى کرده نه مى توانند، از نام و نشان خود بهره مند نيستند و مردم به سخن شان اهميت قايل نه مى شوند.

موصوف افزود: "نخست بايد ارادۀ صلح وجود داشته باشد، صلح از قلب و مردم سرچشمه مى گيرد، صلح بايد از بالا نه بلکه از پايين که منظورم مردم اند، آغاز گردد، اگر چنين نه شود در روى يخ نوشتن و در آفتاب گذاشتن است."

نامبرده گفت که در برخى مناطق محروميت ها و مسايل ديگر سبب بروز مشکلات امنيتى شده اند، پس سران قومى مى توانند تا به گونۀ موثر در راستاى تامين امنيت گام هاى خوب بردارند.

موصوف افزود: "تعدادى مخالفين دولت  مخالفين فکرى و عقيدوى نيستند، بلکې مخالفين عقدوى اند، خواست هاى شان پذيرفته نه شده، جبراً به حاشيه رانده شده اند، محروميت عقده را به وجود مى آورد و عقده به دشمنى مبدل شده و  روحيۀ طالبانى را اختيار کرده است."

منگل گفت که يکسره بر روند صلح انتقاد نه مى کند، اما تا که عوامل اصلى اين مشکلات در يافت نه شوند و راه هاى حل برايش جستجو نه گردد، مذاکرات صلح در کابل، قطر و اسلام آباد بى فايده خواهد بود.

نامبرده افزود: "من که به قريه ها و دهات سفر مى نمايم، با متنفذين قومى هميشه بر اين نکته تمرکز مى کنم که راه حل محلى بايد به صلح دريافت گردد،از قريه ها به طرف شهرها حرکت صورت گيرد که در چنين وضعيت امکان صلح واقعى وجود دارد."

موصوف گفت که حکومت بايد به تامين امنيت سران قومى نيز توجه جدى معطوف نمايد؛ زيرا در اين اواخر سران قومى زياد به نام هاى مختلف ترور شده اند.

به گفتۀ وى، ادامۀ اين روند باعث ايجاد فاصله ميان مردم و دولت خواهد شد.

نامبرده مى گويد که وزارت سرحدات و امور قبايل فاقد نيروى امنيتى است، اما از ارگانهاى امنيتى خواسته تا در مصوونيت سران قومى توجه لازم نمايد.

هويت کارت هاى پاکستانى

يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که در منطقه انگور ادۀ  ولايت پکتيکا، نيروهاى پاکستانى ١٥ کيلومتر از آن سوى ديورند وارد خاک افغانستان شده، يک دروازه را ايجاد کرده و از قوم وزير مى خواهد تا براى دسترسى به زمين هاى خود کارت هاى هويت پاکستان را اخذ نمايند.

همچنان نيروهاى پاکستانى در منطقۀ تورخم به باشندگان ولايت ننگرهار براى شش ماه کارت هويت آن کشور را مى دهند، اما به شرط اينکه يک فرد پاکستانى ضامن شود.

گزارش ها نشان مى دهد که هر تبعۀ پاکستانى در بدل ١٠هزار کلدار آن کشور، ضامن يک افغان مى شود و اين افراد براى ضمانت کردن در ماموريت پوليس حضور دارند.

محمد گلاب منگل گفت که در امتداد خط ديورند از توزيع کارت هويت پاکستانى بر باشندگان محل و اعمار تاسيسات از سوى پاکستانى ها خبر دارد، اما مى گويد که اين کارت هاى هويت به افراد انگشت شمار داده شده اند.

منگل مى گويد که هر دو موضوع را با رييس جمهور و شوراى امنيت مطرح کرده است و در مورد اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

موصوف گفت که افغانها هرگز کارت  هويت پاکستان را اخذ نه مى نمايند و اگر کس گرفته، ممکن به اساس مجبوريت به اين کار تن داده باشد، اما هيچ افغان اصليت خود را گم نه مى کند و هميشه در دفاع از خاک شان آماده اند.

منگل در مورد اينکه در باره کدام مرزهاى کشور نگران و در مورد کدام مطمين است؟ گفت: "بدبختانه که همسايه هاى خوب نه داريم،اما هر همسايۀ که در امور داخلى ما دست درازى مى کند، اين دخالت ها نيز به زيان آنها است."

نامبرده از کدام کشور نام نبرد و ابراز اميدوارى کرد تا هيچ افغان براى مداخلات خارجى در کشور شان  زمينه سازى نه کند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement